Beleid betreffende gegevensbescherming

Beleid betreffende gegevensbescherming

Versie 1.0, geldig van 06/11/2017

Inhoudsopgave:

1.   Waar gaat dit beleid over ?
2.   Wie verwerken uw persoonlijke gegevens ?
3.   Wat verwachten wij van u ?
4.   Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens ?
5.   Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens ?
6.   Worden uw persoonlijke gegevens overgedragen naar buiten de Europese Unie ?
7.   Hoelang worden uw persoonlijke gegevens bewaard ?
8.   Wat zijn uw rechten ?

 

1.    Waar gaat dit beleid over ?

Dit beleid is van toepassing op de door ons verwerkte persoonlijke gegevens over u als een natuurlijke persoon. Dit beleid is niet van toepassing als we anonieme of bedrijfsgegevens verwerken.

 

2.    Wie verwerken uw persoonlijke gegevens ?

Wij zijn de Belgisch-Duitse Electronic Corporation NV, met ons geregistreerde kantoor aan 't Hofveld 2C, 1702 Groot-Bijgaarden, België, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0403.103.393, e-mail webmaster, hierna "Beglec" te noemen.

Wijn zijn de 'controleur' voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

 

3.    Wat verwachten wij van u ?

Wij verwachten dat u uitsluitend persoonlijke gegevens over uzelf aan ons doorgeeft. Als u ook persoonlijke gegevens over andere mensen aan ons doorgeeft, dan moet u verzekeren dat u gerechtigd bent om dit te doen.

Wij verwachten ook dat de persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft juist zijn en dat u, als bepaalde gegevens wijzigen, deze wijzigingen onmiddellijk aan ons doorgeeft.

 

4.    Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens ?


Het doel waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken is afhankelijk van de wijze waarop u contact met ons opneemt.

U bezoekt onze website
-
Wij verwerken informatie over uw gebruik van onze website, om uw keuzes te onthouden voor het beheren en verbeteren van onze website. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij naar ons cookiesbeleid.

U neemt contact met ons op (bijv. via onze website, door ons een e-mail te sturen, door een van onze evenementen bij te wonen of door ons op een beurs te bezoeken
- Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om uw verzoek te beantwoorden en beheren (bijv. verzoek om informatie, abonnement op onze nieuwsbrief, gepersonaliseerde bestelling, klacht). Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

U bent een klant voor onze producten
- Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor klantenbeheer, gebaseerd op de uitvoering van het contract waarin u partij bent. Wij kunnen dit contract niet uitvoeren zonder uw persoonlijke gegevens.
- Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken voor directe marketing van onze producten, gebaseerd op uw legitieme belangen. Wij geloven dat het belangrijk is om u, als onze klant, geïnformeerd te houden over onze producten. Het is geen vereiste om uw persoonlijke gegevens voor dit doel te verstrekken en u kunt bezwaar maken tegen deze verwerking (zie onderstaand artikel ‎8).

U bent een partner (bv. verdeler, installateur, etc.)
- Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de dealer lijst gepubliceerd op onze website. Deze verwerking is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van Beglec en van de betrokken dealers: de dealer lijst draagt bij aan het bevorderen van hun respectieve activiteiten. Het is geen vereiste om uw persoonlijke gegevens voor dit doel te verstrekken en u kunt bezwaar maken tegen deze verwerking (zie onderstaand artikel ‎8).

In enig geval
- Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken voor directe marketing van onze producten en/of de producten van andere bedrijven van de Beglec-groep, gebaseerd op uw toestemming, voor zover u zulke toestemming verleent.
 

5.    Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens ?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan bedrijven die deel uitmaken van de Beglec-groep en aan bedrijven die persoonlijke gegevens verwerken in onze naam en namens ons (bekend als 'verwerkers').

 

6.    Worden uw persoonlijke gegevens overgedragen naar buiten de Europese Unie ?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Unie, inclusief de Verenigde Staten. Iedere overdracht wordt gebaseerd op een beslissing of op standaardbepalingen voor gegevensbescherming van de Europese Commissie.

 

7.    Hoelang worden uw persoonlijke gegevens bewaard ?

Uw persoonlijke gegevens worden net zo lang bewaard als u met ons in contact bent (bijv. u vraagt om informatie, schaft onze producten aan, abonneert zich op onze nieuwsbrief) en tot maximaal 10 jaar na afloop van deze relatie.

 

8.    Wat zijn uw rechten ?

U kunt contact met ons opnemen voor de uitoefening van de volgende rechten, in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving:
- Het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens, voor zover de verwerking van uw persoonlijke gegevens initieel op uw toestemming was gebaseerd.
- Het verlangen van toegang tot of enige correctie, verwijdering of beperking van uw persoonlijke gegevens.
- Bezwaar maken tegen enige directe marketing en/of onderzoek, ontwikkeling en verbetering van onze producten.
- Het verlangen van de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens, die u aan ons hebt doorgegeven.

U kunt al deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres (artikel 2) of via webmaster.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, [email protected], www.privacycommission.be.